Ondersteuning door het secretariaat

Ondersteuning door een professioneel secretariaat.
- onthaal van uw klanten
- leveringen ontvangen en pakjes versturen
- klaarzetten vergaderzalen en verzorgen catering
- postbehandeling (ook aangetekende zendingen) 
- hulp bij opmaak mailings, presentaties, offertes, ...
- telefonisch onthaal bij afwezigheid
- ...