De Raad van Bestuur van het Bedrijvencentrum (BC) Regio Kortrijk heeft de heer Jan Valcke benoemd tot nieuwe Directeur van het BC Regio Kortrijk in opvolging van de heer Pol Huysentruyt die op 12 juli 2017 overleden is aan de gevolgen van een langdurige ziekte. De heer Pol Huysentruyt heeft het BC met succes geleid gedurende 10 jaar.  Kort na zijn aanstelling in januari 2007 heeft hij het initiatief genomen voor een grondige renovatie en vernieuwing van het centrum waarbij het gebouw een ware metamorfose onderging en daarenboven uitgerust werd met de meest geavanceerde technologieën om aldus de bedrijven die er gevestigd zijn maximaal te kunnen ondersteunen.

De raad van bestuur van het BC Regio Kortrijk is bijzonder verheugd dat met Jan Valcke een waardige opvolger gevonden werd die de verdere groei en de bloei van het BC Regio Kortrijk ter harte wil nemen. De heer Jan Valcke heeft het ideale profiel om het BC te leiden als directeur.  Hij is een “ervaringsdeskundige” want hij heeft op jonge leeftijd zijn eigen bedrijf opgestart en tot bloei gebracht.  Hij heeft daarna gedurende zijn schitterende loopbaan internationale ervaring opgebouwd in talrijke domeinen zoals verkoop, productie, technologie, financiën en algemeen management.  Dit wordt duidelijk geïllustreerd door zijn profiel dat u hierna vindt.

 

Profiel van de heer Jan Valcke.

Jan is 62 jaar oud, woont in Heule, is gehuwd en heeft 2 kinderen. Jan is zijn loopbaan gestart als autodidact.  Na zijn studies aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk en een korte passage aan de KUL te Leuven heeft hij gedurende enkele jaren gewerkt in een aantal IT bedrijven zoals  Prodata, Xerox en Acec.  In 1987, op 33 jarige leeftijd, werd hij zelfstandige ondernemer en heeft hij samen met een collega het bedrijf Digiline opgericht, een bedrijf gespecialiseerd in “telefoon bankieren”.   Dit werd vrij snel aangevuld met veiligheid waardoor in 1990 de eerste “Digipass” ontstond.  Een nieuw bedrijf “Digipass” werd opgericht om het product “Digipass” wereldwijd te commercialiseren.  Het werd een groot succes maar de beschikbare financiële middelen waren onvoldoende om de steile groei te financieren.  Daarom werden de bedrijven Digiline en Digipass verkocht en zo ontstond “Vasco Data Security”.  Jan is blijven werken voor Vasco Data Security en in 2002 werd hij benoemd tot “President and COO” van het bedrijf.  Onder zijn leiding is Vasco Data Security uitgegroeid tot een wereldspeler met meer dan 600 medewerkers en is het bedrijf actief in meer dan 100 landen. In 2011 werd de heer Jan Valcke verkozen tot “ICT Personality of the Year”. 

Jan is ook oprichter en voorzitter geweest van de “Agoria Financial Service Club”, die IT bedrijven begeleidt om hun export te optimaliseren naar buitenlandse banken.

Sinds korte tijd is Jan met vervroegd pensioen gegaan maar hij wenst zich verder in te zetten om startende of jonge bedrijven te ondersteunen.  Het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk lijkt hem daarvoor ideaal.

 

Profiel van het Bedrijvencentrum (BC) Regio Kortrijk.

Het BC Regio Kortrijk was het eerste BC dat in 1983 opgericht werd in Vlaanderen op initiatief van de toenmalige West-Vlaamse “Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij” (GOM) samen met een aantal bedrijven uit de regio Zuid West-Vlaanderen.  Er werd een geschikt gebouw gevonden in Wevelgem op de plaats waar vroeger de kazerne van de vliegschool gevestigd was.

In de daaropvolgende jaren ontstonden in alle Vlaamse provincies gelijkaardige initiatieven.  Al deze bedrijvencentra samen vormen de “BC Group” die regelmatig kennis en ervaring uitwisselen.  Op dit ogenblik telt de BC Group 25 bedrijvencentra in Vlaanderen.

De hoofddoelstelling van het BC Regio Kortrijk was, en blijft nog steeds, om jonge ondernemers en bedrijven maximale kansen op slagen te bieden om aldus de creatie van welvaart en de tewerkstelling in de regio te verhogen.  De bedrijven kunnen in het BC Regio Kortrijk beschikken over relatief goedkope en flexibele huisvesting met een moderne uitstraling en met vergaderzalen die uitgerust zijn met de meest geavanceerde technologieën.  De administratieve en logistieke ondersteuning door het secretariaat bestaat o.a. uit onthaal, gepersonaliseerde telefoonpermanentie, volledige postbehandeling, meertalige administratieve en commerciële ondersteuning, assistentie bij opmaak van offertes, facturen en presentaties, receptie van goederen, en ondersteuning op het vlak van ICT.  De bedrijven kunnen een beroep doen op de kennis en het netwerk van een directeur met ruime internationale management ervaring.  Ze kunnen indien gewenst ook een beroep doen op de kennis van de bedrijven die aandeelhouder zijn van het BC Regio Kortrijk.

Op dit ogenblik zijn de aandeelhouders van het BC Regio Kortrijk de volgende bedrijven (in alfabetische volgorde): Barco, Bekaert, BNP Paribas Fortis, Eandis, Intercommunale Leiedal, POM West-Vlaanderen.  Hun participatie in het BC Regio Kortrijk is niet gebaseerd op een verwachte financiële return, maar op maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. De aandeelhouders verwachten geen dividenden en alle beschikbare financiële middelen kunnen ingezet worden om de doelstellingen van het BC te verwezenlijken. De raad van bestuur van het BC Regio Kortrijk bestaat uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders aangevuld met een bedrijfsleider die zijn bedrijf ooit in het BC gestart is en vertegenwoordigers van Voka en Unizo.

Op dit ogenblik zijn er 33 bedrijven gehuisvest in het BC Regio Kortrijk.  Ze huren er een kantoor of een doorgangsgebouw.  Daarenboven zijn er ook nog 9 bedrijven die in het BC een flexibele werkplek huren.  Deze 42 bedrijven stellen samen nagenoeg 200 mensen tewerk.

Sedert de oprichting van het BC Regio Kortrijk in 1983 hebben zich 377 bedrijven gevestigd in dit BC en werden daardoor naar schatting meer dan 2.000 arbeidsplaatsen gecreëerd.

Markante feiten in de historiek van het BC Regio Kortrijk.

1983                Oprichting van de “NV Bedrijvencentrum Regio Kortrijk”.

                        Aankoop van de site van de vroegere kazerne van de vliegschool.

                        Benoeming van de eerste directeur, de heer Jules Van Meenen.

1995                De heer Fernand D’Hoore wordt benoemd als directeur.

1996                Uitbreiding van het BC met 3 “doorgangsgebouwen “ voor “groeiers”.

2007                De heer Pol Huysentruyt wordt benoemd als nieuwe directeur.

2010                Feestelijke opening van het volledig gerenoveerde BC Regio Kortrijk.

2017                Benoeming van de heer Jan Valcke als nieuwe directeur.