Het secretariaat zal een tijdje extra ondersteund worden door jobstudente Ellen Vanpoucke.
Ellen zal o.a. instaan voor het onthaal en de administratieve ondersteuning van klanten.
We kijken uit naar een leuke samenwerking en haar jonge blik op onze werking.
Welkom Ellen!